e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΜEDDIET) ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 05/02/2015 11:03

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, συνεργαζόμενο με μία διακρατική επιστημονική ομάδα 13 φορέων από 6 μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτο, Λίβανο και Τυνησία), δημιούργησε ένα κοινό πρότυπο ποιότητας Μεσογειακής διατροφής (MedDiet) για εστιατόρια, το οποίο σύντομα αναμένεται να κατοχυρωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξώντας να εξαπλωθεί σταδιακά η εφαρμογή του και πέρα από τη Μεσόγειο.

Το «Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής  διατροφής MedDiet», απευθύνεται σε εστιατόρια που λειτουργούν καθόλα νόμιμα και έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν προφίλ μεσογειακού εστιατορίου, με στόχο να υποστηρίξει τα εστιατόρια που παρέχουν αυθεντική Μεσογειακή διατροφή, μέσω της απόδοσης σε αυτά του Σήματος Ποιότητας, καθώς και να τα προβάλλει σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη συνεισφορά τους στην προώθηση της γνήσιας Μεσογειακής γαστρονομίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το «Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής διατροφής MedDiet» περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα εστιατόρια για την απόκτηση του Σήματος, καθώς και το σύνολο των οδηγιών, διαδικασιών και απαιτήσεων ελέγχου και πιστοποίησης.

Τα εστιατόρια που θα συμμετάσχουν στη δράση, θα επωφεληθούν από μία ολοκληρωμένη δέσμη υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την απόδοση του σήματος, οι οποίες θα τους προσφερθούν σε αυτή την φάση δωρεάν, δεδομένου ότι το συνολικό κόστος αυτών θα καλυφθεί από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη για την πρακτική εφαρμογή του Σήματος Ποιότητας αλλά και των αρχών Μεσογειακής διατροφής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση και η μακροχρόνια εφαρμογή της ετικέτας.

• Ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι προϊόν εργασίας μίας καταξιωμένης διεθνούς επιστημονικής επιτροπής.

• Υποστήριξη των εστιατορίων για την εφαρμογή της Μεσογειακής διατροφής και των κανόνων του Σήματος για να επιτευχθεί η χρήση του.

• Σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία που ενισχύουν την αναγνωσιμότητα των εστιατορίων ως χώρων εστίασης, που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σήμα Μεσογειακής διατροφής MedDiet.

• Ολοκληρωμένη διαφημιστική προβολή σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μέσω των ΜΜΕ με την προώθηση σχετικών δημοσιευμάτων.

• Προβολή των βασικών πληροφοριών επικοινωνίας, πρόσβασης και γεωεντοπισμού των πιστοποιημένων εστιατορίων διεθνώς, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του «Σήματος Ποιότητας Μεσογειακής διατροφής (ΜedDiet)» για εστιατόρια, η οποία θα συνδεθεί και με άλλες ιστοσελίδες και δραστηριότητες.

Αναμφισβήτητα, τα εστιατόρια που θα πιστοποιηθούν θα έχουν πολλαπλά οφέλη και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω της διαφοροποίησής τους και της ανάδειξης τους σε χώρους “αυθεντικής τοπικής μεσογειακής γαστρονομίας και κουλτούρας¨, της ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας και της ελκυστικότητας τους από την πιστοποίησή τους με ένα διεθνούς εμβέλειας σήμα ποιότητας, την εξειδικευμένη διαφήμισή τους αλλά και τη συνολική προβολή και διάδοση του Σήματος Ποιότητας Μεσογειακής *ιατροφής (MedDiet), καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης τους με άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις (π.χ. τουριστικές, θεματικές, πολιτιστικές, γαστρονομικές κ.λπ.).

Εξίσου σημαντικά αναμένεται να είναι και τα οφέλη για την τοπική οικονομία συνολικά, με σημαντικότερα, την ενίσχυση του κλάδου της εστίασης και την ανάδειξη μίας νέας κατηγορίας «μεσογειακών εστιατορίων», την αύξηση της διείσδυσης και κατανάλωσης των τοπικών αγρό-διατροφικών προϊόντων, ως βασικά συστατικά της τοπικής Μεσογειακής κουζίνας και την ενδυνάμωση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνδεσή τους με την τοπική κουλτούρα, γαστρονομία και αγροτοδιατροφική παράδοση. Τέλος, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερο υγιεινά γεύματα, βασισμένα στις αρχές και τις παραδόσεις της τοπικής μεσογειακής διατροφής, καθώς και στις πρώτες ύλες και τα προϊόντα του τόπου.

Το έργο MedDiet, αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλοποιείται από διεθνή ομάδα 13 εταίρων από 6 μεσογειακές χώρες, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ιταλία, το Λίβανο, την Ισπανία και την Τυνησία με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ποσοστό 90% και εθνικών πόρων (10%).

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στα πλαίσια των στόχων και των ενεργειών του, για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση του εν λόγω έργου από το 2011, με αφορμή την αναγνώριση της Μεσογειακής 3ιατροφής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, από την UNESCO.

Ακολουθείστε μας:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Σε πρώτο στάδιο το Σήμα Ποιότητας θα αποδοθεί χωρίς κόστος

σε 40 εστιατόρια, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Επιμελητήριο Μεσσηνίας

πλατεία 23ης Μαρτίου

24100 - Καλαμάτα

τηλ.: 27210 62212, 62218, 62200

E-mail: info@messinianchamber.gr, projects@messinianchamber.gr, meddiet.labelgr@gmail.com

Website: http://www.messinianchamber.gr, http://www.med-diet.eu/

Αρχεία