e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 07/2016

Δημοσιεύθηκε στις 18/01/2016 15:16

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 02/11.01.2016) προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη (Γραφείο, Πρακτορείο κλπ) για την κάλυψη των αναγκών του για υπηρεσίες διεκπεραίωσης υπηρεσιακών ταξιδιών, εντός και εκτός Ελλάδος, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Ο αριθμός των αεροπορικών ταξιδιών δεν είναι δυνατόν να ορισθεί επακριβώς, αλλά σημειώνεται ότι οι πιο συχνοί προορισμοί είναι το Εσωτερικό της χώρας και οι χώρες της Ευρώπης (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Περιγραφή Βασικών Όρων :

Δεδομένων των ανωτέρω, το Γραφείο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις κάτωθι εργασίες :

 • Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού σε οικονομική θέση.
 • Έκδοση σιδηροδρομικών και ατμοπλοϊκών εισιτηρίων.
 • Εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία σε κατηγορίες μέχρι τεσσάρων αστέρων εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Ενοικίαση λεωφορείων εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Συνεδριακή υποστήριξη, οργάνωση συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού, διοργάνωση ημερίδων και εκδρομών.
 • Εξασφάλιση μετακίνησης, διαμονής και εισιτηρίων για διεθνείς εκθέσεις και άλλες διοργανώσεις.
 • Παροχή ειδικών τιμών ή εκπτώσεων στα πακέτα διακοπών που δημοσιεύει το γραφείο για τους εργαζόμενους του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει :

 • Handling fee επί των επίσημων τιμών αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού (Ευρώπη, Αμερική, κλπ).
 • Ποσοστό έκπτωσης επί των επίσημων τιμών εισιτηρίων για κάθε είδους μετακίνηση (Πλοίο, Τρένο, κλπ).
 • Τυχόν ειδικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις ταξιδιών group (σημειώνοντας ταυτόχρονα και ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για τη δημιουργία group).
 • Τυχόν ειδικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις πακέτων ειδικών προσφορών των αεροπορικών εταιριών.

Στην αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθούν υπόψη :

 • Αντίγραφο Πιστοποίησης Διασφάλισης Ποιότητας (ISO).
 • Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού από τον Ε.Ο.Τ.
 • Εάν διατίθεται εξυπηρέτηση 24ωρης βάσης, Σαββατοκύριακα και αργίες (να περιγραφεί λεπτομερών πώς λειτουργεί αυτή η υπηρεσία).
 • Επιθυμητή η εξυπηρέτηση στον Δ.Α.Α.  «Ελευθέριος Βενιζέλος»  και στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης (περιγράψατε πώς παρέχεται αυτή η υπηρεσία).
 • Τυχόν οργανωμένα υποκαταστήματα του γραφείου σας εκτός Ιωαννίνων, αλλά και στο εξωτερικό (να δοθεί σχετική λίστα).
 • Τα συστήματα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων που διαθέτετε, καθώς επίσης και δυνατότητα παροχής πληροφοριών διαχείρισης και στατιστικών των παρεχομένων υπηρεσιών προς το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.
 • Η έγκαιρη και χωρίς οικονομική επιβάρυνση παράδοση Εισιτηρίων – Vouchers – Ταξιδιωτικών Εγγράφων στην Υπηρεσία μας.
 • Δυνατότητα ακύρωσης εισιτηρίων χωρίς επιβάρυνση.
 • Εάν είστε μέλος Διεθνών Οργανισμών , ΙΑΤΑ ή άλλων.
 • Να αναφερθεί κατάλογος Τοπικών και Διεθνών Οργανισμών, στους οποίους η εταιρεία είναι κανονικό μέλος.
 • Έτη απασχόλησης του γραφείου στον τομέα των επαγγελματικών ταξιδίων.

Επιπλέον όροι :

 • Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31.12.2016 με δυνατότητα δίμηνης παράτασης.
 • Πέραν από τους τομείς που αναφέρονται ανωτέρω, τυχόν επιπλέον παροχές ή όροι του Γραφείου σας θα ήταν καλό να συμπεριληφθούν στην προσφορά σας.

Παρακαλούμε να μάς προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας για το σκοπό αυτό, την Δευτέρα 25.01.2016 και ώρα 10:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Β. Μήτσης