e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 19/06/2018 12:53
Η οικ.175275/22.05.2018 Υπουργική Απόφαση «Συστήματα αναγνώρισης Προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας ενημερώνει  ότι:

  1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βάσει του άρθρου 10 του ν.4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Α΄ 143), δημοσιεύτηκε η οικ.175275/22.05.2018 Υπουργική Απόφαση « Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων » (ΦΕΚ Β’ 1927), η οποία αντικατέστησε την οικ.178679/04.07.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’  2337) και κατήργησε κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται στη νέα απόφαση.
  2. Η  νέα υπουργική απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο των εκθέσεων των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελεγκτών, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, τη διαδικασία υποβολής  των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου καθώς και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων. Επίσης, καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και η διαδικασία εγγραφής σε αυτό.
  3. Οι υπόχρεες  επιχειρήσεις για την διενέργεια ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ βάσει της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (EE L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), όπως αναφέρεται στο άρθρο 2  του ν.4342/2015.
  4.  Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4 της νέας υπουργικής απόφασης , οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, ή/και στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός του έτους χαρακτηρισμού τους, βάσει της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.  Επομένως για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται υπόχρεες το έτος 2018, η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων είναι η 31η Δεκεμβρίου
  5. Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβληθούν σε Ενεργειακό Έλεγχο, επιλέγουν τους Ενεργειακούς Ελεγκτές από το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.
  6. Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της Απόφασης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR)   έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισμών.
  7. Επισημαίνεται ότι στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 της Απόφασης .