e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Δημοσιεύθηκε στις 30/04/2020 13:16

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων απέστειλε εκ νέου σήμερα, σε μια σειρά Υπουργείων   οικονομικές προτάσεις, μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, επικαιροποιημένο πρόγραμμα τουρισμού καθώς και αναπτυξιακές προτάσεις για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας.

Αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν το σύνολο των επιχειρηματιών της χώρας καθώς και τον ρόλο μας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σας αποστέλλει μια σειρά προτάσεων για στήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες θα σταθούν ικανές να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας καθώς και μια δέσμη προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα για το νέο οικονομικό στόχο της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Χρηματοδοτήσεις:

α)Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου στο 80% της χρηματοδότησης με γρήγορη, ευέλικτη διαδικασία, για επιχειρήσεις με τραπεζική ενημερότητα έως 31/12/2019,χωρίς περαιτέρω τραπεζικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις.

β)Οριζόντια χρηματοδότηση ανελαστικών δαπανών για 60 ημέρες όλων ανεξαρτήτως των επιχειρήσεων.

 

Επιταγές - Αξιόγραφα :

α)Νέα αναστολή προθεσμίας αποπληρωμής των επιταγών (30 ημερών), για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ έχουν συμπεριληφθεί με κρατικές αποφάσεις στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή σε αναστολή λειτουργίας.

β)Επιταγές που βρίσκονται στα χέρια των επιχειρήσεων, να καταθέτονται στον λογαριασμό τους, να χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες  στο ύψος του 70% άτοκα και χωρίς έξοδα διαχείρισης και να ακολουθούν την ρύθμιση για αυτές, όπως προβλέπονται για αυτές που βρίσκονται στο πλαφόν.

γ)Εξαίρεση από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για τις επιταγές των παραπάνω κλάδων των επιχειρήσεων μετά την λήξη τους από το καθεστώς προστασίας των 75 ημερών ή της παράτασης αυτής.

 

Eπιστρεπτέα προκαταβολή:

α) Η επιστρεπτέα προκαταβολή να ισχύσει όπως ακριβώς είχε εξαγγελθεί από τον αρμόδιο υπουργό.

β) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή, δεσμεύονται από την ρήτρα μη απολύσεων όπως ισχύει την από 30/03/2020. Άρση της παραπάνω δέσμευσης και επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας σε όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Επαγγελματικές μισθώσεις: Συνέχιση του μέτρου μείωσης 40% των ενοικίων επαγγελματικών μισθώσεων έως 31/12/2020 με επαναξιολόγηση για το 2021 ανάλογα με την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων με ταυτόχρονα φορολογικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Τέλος επιτηδεύματος: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Προκαταβολή φόρου:  Πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου τουλάχιστον για το 2020.

Επιστροφή φόρου:  Γρήγορη διεκπεραίωση των φορολογικών δηλώσεων και άμεση επιστροφή φόρου σε επιχειρήσεις.

Παράταση δόσεων: Παράταση πληρωμής δόσεων για όσες επιχειρήσεις παραμείνουν με κρατική εντολή σε αναστολή λειτουργίας και για τον μήνα Μάιο.

Έκπτωση 25%:  Iσχύ του μέτρου έκπτωσης 25% ρυθμίσεων και άλλων, μηνός Μαρτίου για όλους ανεξαρτήτως που κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις δόσεις Μαρτίου και όχι μόνος σε όσους εξόφλησαν από την 30/03 έως 10/04/ 2020(Μετά την παράταση).

Ταμειακές μηχανές: Παράταση έως την 30/09/2020 για την αντικατάσταση των παλιών ταμειακών μηχανών που σήμερα θα πρέπει να αποσύρουν μέχρι την 31/05/2020 χιλιάδες επαγγελματίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α)Προτεραιότητα στα προγράμματα απασχόλησης ανέργων για επιχειρήσεις Τουρισμού, Εστίασης.

β) Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών ποσοστιαία και αναλογικά, για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί και θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας τουλάχιστον έως 31/12/2020.

γ) 50% επιδότηση εργοδοτικών εισφορών έως την 31/12/2020 και επαναξιολόγηση για το 2021 για διατήρηση του μέτρου ή αναλογική μείωση με βάση τον κύκλο εργασιών.

 

Ειδικό καθεστώς επιχειρήσεων

α) Δημιουργία ειδικού καθεστώτος για επιχειρήσεις όπως αυτές των εμπορικών καταστημάτων μουσικών οργάνων & ηχητικών συστημάτων οι οποίες λόγω της παράτασης των απαγορεύσεων των εκδηλώσεων αλλά και λόγω περιορισμένου χρόνου διοργάνωσης εκδηλώσεων δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν ενδεχομένως και μετά την άρση των απαγορεύσεων.

β) Διατήρηση στο καθεστώς προστασίας ίδιο με αυτό το οποίο ήταν την περίοδο των απαγορεύσεων και περαιτέρω στήριξης σε θέματα, φορολογίας, επιδότησης ενοικίου και επιδότησης εργαζομένων, ασφαλιστικών εισφορών.

γ) Ειδικό καθεστώς προστασίας και επιδότησης για τις επιχειρήσεις που δεν θα καταστεί δυνατό να ανοίξουν την 01/06/2020 λόγω μη ύπαρξης εξωτερικού χώρου στο χώρο της εστίασης.

Περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

α) Άμεση επιδότηση χάρτου εκτύπωσης για τις περιφερειακές εφημερίδες, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 2 εργαζόμενους και έχουν καθημερινή ή εβδομαδιαία έκδοση χωρίς διακοπή κυκλοφορίας και είναι μέλη των ενώσεων περιφερειακού τύπου.

β) Στήριξη των τηλεοπτικών περιφερειακών σταθμών με άμεση μείωση του τέλους digea για το υπόλοιπο της χρήσης έως 31/12/2020 και επαναδιαπραγμάτευση για το 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α) Επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και εκταμιεύσεων υλοποιημένων έργων του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 (π.χ. λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δειγματοληπτικός έλεγχος επενδύσεων, άμεση εξέταση και έγκριση αιτημάτων ενστάσεων και τροποποιήσεων).

β) Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αιτήσεων προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ (π.χ. Ψηφιακό Βήμα, Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας, κ.α.), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΠΕΠ, καθώς και του Αναπτυξιακού Νόμου 4399.

γ) Επιτάχυνση εκταμιεύσεων των επιχορηγήσεων εγκεκριμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου, κυρίως σε επίπεδο Υπουργείου Ανάπτυξης.

δ) Εξεύρεση επιπλέον κονδυλίων για την έγκριση όλων των θετικά αξιολογημένων φακέλων σε προγράμματα που αφορούν παραγωγικούς τομείς, όπως αγροτικός τομέας – αγροδιατροφή (π.χ. LEADER, Σχεδία Βελτίωσης, Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων).

ε) Οριζόντια παράταση τουλάχιστον ενός (1) έτους, στις δεσμευτικές προθεσμίες όλων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ.

στ) Αύξηση του ορίου του ποσού που θα εμπίπτει στο de minimis και βάση δεδομένων του de minimis.

ζ) Έναρξη νέων προγραμμάτων Νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 

Αναπτυξιακές προτάσεις –Σχέδιο Τουριστικού προγράμματος

 • Αύξηση των πόρων για Δράσεις Ενίσχυσης Εξωστρέφειας και ταυτόχρονη κατάργηση καταληκτικών ημερομηνιών για επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια για Δράσεις εξαγωγικές.

Κίνητρα Επιχειρήσεων Απομονωμένων Περιοχών

 • Ειδικό καθεστώς, ελάφρυνση και μείωση από το φόρο πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης καθώς και βενζίνης, ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και την γεωγραφική θέση της κάθε Επιχείρησης από την έδρα της Περιφέρειας καθώς και αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων τους. Σκοπός η ενδυνάμωση συνείδησης αποκέντρωσης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων σε περιοχές που κινδυνεύουν από οικονομικό μαρασμό.

Ενεργειακές Κοινότητες

 • Ειδικά κίνητρα στα Επιμελητήρια για δημιουργία σε συνεργασία με άλλους φορείς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ με σκοπό της μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» «ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Θα πρέπει άμεσα να σχεδιαστεί ένα εξελιγμένο, δυναμικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού στα πρότυπα του παλαιού προγράμματος κοινωνικού τουρισμού πιο διευρυμένο, που ουσιαστικά δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά εκτελούνταν και υποστηρίζονταν από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Μετά το τέλος της κρίσης θα αναπτυχθεί έναν πολύ σκληρός τουριστικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών, η Ελλάδα με δεδομένο τα μέχρι τώρα καλά αποτελέσματα στο επίπεδο των κρουσμάτων, θανάτων ή νοσούντων έναντι ανταγωνιστικών χωρών στον τουρισμό, θα πρέπει να προσεγγίσει τα κοινά-στόχος όχι μόνο προτείνοντας ήλιο και θάλασσα.
 • Χρειαζόμαστε ένα αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα προβολής –ανάδειξης του πολιτισμικού τουρισμού και των επιμέρους μορφών του, αστικού, θρησκευτικού κ.λ.π και σαφώς με χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων σε όλους τους χώρους εθνικούς, δημοτικούς.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

 • Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας στο Υπουργείο Τουρισμού για τις επιχειρήσεις –Ξενοδοχεία- Καταλύματα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα «ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ –ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» με ειδικές τιμές και να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και ελαφρύνσεις σε όσους θα συμμετάσχουν σε αυτό.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

 • Για την ενδυνάμωση απομακρυσμένων και χαμηλής τουριστικής κίνησης προορισμών, να εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο επιδότησης ακτοπλοϊκών γραμμών για την στήριξη των προορισμών αυτών και την αύξηση της τουριστικής κίνησης.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

 • Το Υπουργείο τουρισμού καθώς και των οικονομικών να συμφωνήσει με την εταιρία FRAPORT για χαμηλότερα τέλη αεροδρομίων, για να γίνει ελκυστικότερος από κάθε άποψη ο τουριστικός προορισμός ΕΛΛΑΔΑ.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ

 • Μειωμένες τιμές στα διόδια της χώρας καθώς και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με τελικό στόχο την μείωση του κόστους μετακίνησης των πολιτών –τουριστών έως 31/10/2020

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

 • Κατάργηση τουλάχιστον για την σεζόν 2020 του τέλους διανυκτέρευσης, συνδράμοντας έτσι στη μείωση του κόστους ανά διανυκτέρευση.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ

 • Στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι υψηλότεροι συντελεστές ΦΠΑ σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χώρες, τόσο στην εστίαση όσο και στη διαμονή στα τουριστικά καταλύματα. Τα συναρμόδια υπουργεία να επανεξετάσουν τους συντελεστές από 24% στο 13% και από 13% στο 6%.

 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ -ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ –ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε συνεργασία με όλους τους παραγωγούς, τις μεταποιητικές μονάδες, τους εκπροσώπους των ξενοδοχειακών μονάδων, τα επιμελητήρια, την ΓΣΕΒΕΕ, και άλλους, πρέπει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί εκείνο το πρόγραμμα υποστήριξης και επιλογής των προϊόντων που παράγονται στην χώρα μας με ασφάλεια και ποιότητα, να λειτουργήσουμε ως ένα ενιαίο δίκτυο υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών προϊόντων αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 • Άμεση στήριξη στις νέες τάσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ανάπτυξη της Νευροτεχνολογίας, της συνθετικής Βιολογίας, των, νανοϋλικών, της προηγμένης τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και άλλων.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Στήριξη του πρωτογενούς τομέα για τη δημιουργία τυποποιημένων παραγόμενων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, φυτικής και ζωικής παραγωγής και ταυτόχρονη μείωση της ανεργίας μέσω της απασχόλησης στους παραπάνω τομείς.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Στήριξη των κλάδων της Βιομηχανικής παραγωγής –Ολοκληρωμένο σχέδιο επανεκκίνησης  αδρανών μονάδων.

 

Ευελπιστούμε στην αξιολόγηση των προτάσεών μας από τα αρμόδια Υπουργεία, για το καλό των επιχειρηματιών, των εργαζομένων και της Ελληνικής Οικονομίας.

 

ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου