e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (ΚΔΒΜ2), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-49, ΕΤΟΥΣ 2019

Δημοσιεύθηκε στις 04/08/2020 13:49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την από 03.08.2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ 07/2020), στο πλαίσιο της εγκυκλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019» (Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 5427/83/19.11.2019) και της Τροποποίησης της Εγκυκλίου αυτής σε συνέχεια εφαρμογής νέων εκτάκτων μέτρων λόγω πανδημίας (Απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ 3406/67/23.06.2020), προτίθεται να υποβάλει προς έγκριση προτάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στις Επιχειρήσεις - Μέλη του, που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα.

 

Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιηθούν, εφόσον εγκριθούν από τον ΟΑΕΔ, σε δομές πιστοποιημένων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2).

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προσκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 περ. β του ν. 2362/1995, ενδιαφερόμενα Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, τα οποία διαθέτουν δομή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, να υποβάλουν προτάσεις συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων για την υλοποίηση των προαναφερθέντων προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συνεργασία αφορά στη διοργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε χώρους των ΚΔΒΜ2, συμπεριλαμβανομένης και της γραμματειακής υποστήριξης των σεμιναρίων, κατά τις ώρες διεξαγωγής τους.

 

Κάθε ενδιαφερόμενο ΚΔΒΜ2 καλείται, πλέον της ανωτέρω πρότασης συνεργασίας, να υποβάλει στο Επιμελητήριο, στον Φάκελό του:

 

 1. Αναλυτικό Προφίλ.
 2. Ιστορικό υλοποιηθέντων έργων, από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης.
 3. Σύνθεση και βιογραφικά της Ομάδας Έργου (υπευθύνου – εκπαιδευτών - οργανωτών).
 4. Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.
 5. Έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων  & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), που να αποδεικνύει την πιστοποίηση του υποψηφίου φορέα ως ΚΔΒΜ2, την ύπαρξη δομής/δομών του ΚΔΒΜ2 στην Π.Ε. Ιωαννίνων και να αναφέρει τη δυναμικότητα των εν λόγω δομών του ΚΔΒΜ2, καθώς επίσης τη συνολική του δυναμικότητα.
 6. Βεβαίωση (απλό φωτοαντίγραφο) πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 (εάν υπάρχει).

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν είναι:

 

Α. Η εκπαιδευτική εμπειρία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και η εμπειρία της Ομάδας Έργου.

 

Β. Η εμπειρία συνεργασίας του ΚΔΒΜ2 με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς.

 

Γ. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

 

Σημειώνεται, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ότι, βάσει της προαναφερθείσας απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, οι προτεινόμενες στις Επιχειρήσεις-Μέλη του Επιμελητηρίου θεματικές ενότητες των προαναφερθέντων προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο, είναι ενδεικτικά οι εξής:

 

 • Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες
 • Οριζόντιες Επαγγελματικές Ειδικότητες
 • Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας
 • Χρήση Η/Υ
 • Υγιεινή και Ασφάλεια

 

Το θεματικό αντικείμενο θα εξαρτηθεί από το είδος των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν ανά πρόγραμμα.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των κλειστών Φακέλων στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων (Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα), είναι δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.  

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου