e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ι.Κ.Ε

 

Έγγραφα Σύστασης

Διευκρινήσεις

1.

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση των Ιδρυτών  - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι KYA)

 

 

 

 

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά. (Μέχρι δύο άτομα).

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2. Προσθήκη επιπλέον ατόμου.  
3.

Καταστατικό

Σε έντυπη (αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).

4.

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 

5.

Ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας.

Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.

6.

Έντυπα ΔΟΥ Μ1,Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.