e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα όργανα Διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι 
το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων είναι 31.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, καταργεί τη Διοικητική Επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την Επιμελητηριακή δραστηριότητα.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή.

Με βάση του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.09.1992),
όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/06.12.2005) 
που αφορά τον εκσυγχρονισμό της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 - 2015

ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΜΠ)
Πρόεδρος Τµήµατος: Καµηνάς Βασίλειος - Αναπληρωτής: ∆εβέκος Μιχαήλ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ
2 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
3 ∆ΕΒΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ
4 ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
5 ΚΑΜΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ - ΜΟΚΕΤΩΝ
6 ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΙ∆ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΙ∆Η ΣΧΕ∆ΙΟΥ-ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ

 

ΤΜΗΜΑ : ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΞΓ)
Πρόεδρος Τµήµατος: Χρυσοστόµου Ευθύµιος - Αναπληρωτής: -
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΜΤΠ)
Πρόεδρος Τµήµατος: Μπουκουβάλας Χρήστος - Αναπληρωτής: Μπάρµπας Βασίλειος
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
2 ΑΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ ΑΥΤOKINHΤΩΝ
3 ΒΑΝΤΩΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
4 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5 ΚΑΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
6 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
7 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
8 ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
9 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
10 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ,
ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
11 ΠΟΣΠΟΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΙ∆Η ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
12 ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
14 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ
15 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
16 ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΡΣ&ΜΤΦ)
Πρόεδρος Τµήµατος: Ηλίας Γεώργιος -  Αναπληρωτής: -
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

 

ΤΜΗΜΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΡ)
Πρόεδρος Τµήµατος: Μπαρµπαγιάννης Ιωάννης -  Αναπληρωτής: Τσουµάνη Νικολέττα
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
3 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
4 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
5 ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
6 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
7 ΝΤΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ∆Η ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
9 ΤΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η - ΚΙΝΗΤΑ
10 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ