e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (09/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2015 14:50

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,

έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 2081 (ΦΕΚ/ Α-154/1992) τον Ν 3419(ΦΕΚ 297/Α/2005) Επιμελητηριακή Νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4314(ΦΕΚ 265/A /2014 ) και ισχύει

2. Τον Ν 4281 ΦΕΚ Α 160/8-8-2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.(καθιέρωση ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις)

3. Το ΠΔ 118/2007 ΚΠΔ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

4. Το τεχνικό δελτίο του έργου “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0”

5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

6. την σχετική υπ’ αριθμ. απόφαση της  Δ.Ε. 28/19-10-2015 που αφορά την έγκριση δημοσίευσης την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παραγωγή Προωθητικού Υλικού στο πλαίσιο του έργου “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “GIFT2.0 – Greece – Italy Facilities for Transport 2.0” του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.

Ο Γενικός στόχος του έργου GIFT 2.0 είναι ο ενιαίος τρόπος πρόσβασης σε πληροφορίες, δεδομένα, εισιτήρια και διελεύσεις σε πραγματικό χρόνο για όλα τα λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα, πλοία κλπ για τις περιοχές παρέμβασης.

Στόχος του έργου επίσης είναι η παροχή διευκολύνσεων σε όσους διέρχονται των περιοχών παρέμβασης ώστε να εντοπίζουν με ενιαίο τρόπο την επιθυμητή πληροφορία. Το μέσο επίτευξης των στόχων αυτών είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η επίδειξη ενός τρόπου ανάπτυξης της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου αξιοποιώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση μέσα από την κοινή διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών, αναδεικνύοντας νέους δρόμους κυκλοφορίας, βελτιστοποιώντας την πρόσβαση και μειώνοντας τα κόστη μεταφοράς.

Τα βασικά αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου είναι:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εδάφους – αέρα – θάλασσας 2.0

2. Πιλοτικές Περιπτώσεις για μεταφορά φορτίων και ανθρώπων.

3. Εκπαιδευτικά εργαλεία

4. Ανάδειξη και τοποθέτηση της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου ως μια πλήρως προσβάσιμη περιοχή.

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξης ενιαίου συστήματος εισιτηρίου.

 

Το έργο αποτελείται από τα εξής Πακέτα Εργασίας:

WP1: Διακρατική διαχείριση έργου και χρηματοοικονομική διαχείριση

WP2: Πληροφόρηση & Επικοινωνία

WP3: Καταγραφή και ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης

WP4: Πιλοτικές Περιπτώσεις Μεταφοράς Φορτίων

WP5: Πιλοτικές Περιπτώσεις Μεταφοράς Ανθρώπων

WP6: Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στο έργου GIFT 2.0 συμμετέχουν 10 εταίροι από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία ως ακολούθως:

 

LP

Περιφέρεια Απουλίας

ΙΤΑΛΙΑ

P2

Μητροπολιτικός Δήμος του Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

P3

Πανεπιστήμιο του Σαλέντο

ΙΤΑΛΙΑ

P4

Επιμελητήριο του Μπάρι

ΙΤΑΛΙΑ

P5

INNOPOLIS – Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού

ΕΛΛΑΔΑ

P6

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΕΛΛΑΔΑ

P7

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΛΛΑΔΑ

P8

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

ΕΛΛΑΔΑ

P9

Επιμελητήριο Αχαΐας

ΕΛΛΑΔΑ

P10

Επαρχία Μπαρλέτα – Άνδρια - Τράν

ΙΤΑΛΙΑ

Οι εταίροι χρηματοδοτούνται στο 75% του προϋπολογισμού τους από το ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και το 25% καλύπτεται από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο συμμετοχής του το Επιμελητήριο Ιωαννίνων προτίθεται να υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

Παραγωγή και εκτύπωση προωθητικού υλικού

Ανάπτυξη, σχεδίαση και εκτύπωση υλικού προώθησης του συνεδρίου του έργου. Συγκεκριμένα:

 

 1. Σχεδιασμός και εκτύπωση φακέλων (folders), (διαστάσεων 22Χ30cm κλειστό, ράχη 0,5cm με ειδικό καλούπι, σε χαρτί velvet 350 γραμμαρίων, με ματ πλαστικοποίηση μίας όψης) με τα έγχρωμα λογότυπα του Έργου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (200 τεμάχια).
 2. Σχεδιασμός και εκτύπωση Μπλοκ σημειώσεων (Notepads), (4χρωμο, διάσταση Α5, 50 σελίδων, 80 γραμμαρίων χαρτί γραφής, κολλητό) με τα έγχρωμα λογότυπα του Έργου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (500 τεμάχια).
 3. Σχεδιασμός και εκτύπωση δύο (2) έγχρωμων banner, (διαστάσεων 85Χ205 cm, εκτύπωση μιας όψης σε πολυπροπυλένιο 220 γρ) αναρτημένα σε ειδική προθήκη πτυσσόμενη αυτοστήρικτη (roll up), με θήκη μεταφοράς, με τα έγχρωμα λογότυπα του Έργου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
 4. Τσάντα χειρός (οικολογική) υφασμάτινη με τυπωμένα έγχρωμα τα λογότυπα του έργου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (500 τεμάχια).
 5. Σχεδιασμός και εκτύπωση έγχρωμης μπροσούρας (brochure) σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά), (διαστάσεων 23Χ33 cm ανοικτό, διπλωμένο στα 3, 200 γραμμαρίων, ποιότητα χαρτιού velvet με ματ πλαστικοποίηση) με τα έγχρωμα λογότυπα του Έργου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (200 τεμάχια στην Ελληνική γλώσσα και 200 τεμάχια στην Αγγλική γλώσσα).
 6. Ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα τύπου USB, χωρητικότητας 8 GB, με τα έγχρωμα λογότυπα του Έργου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (200 τεμάχια)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και διαρκεί το μέγιστο μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2015. Το αντικείμενο του έργου παρακολουθείται, πιστοποιείται από τη Διοικητική Επιτροπή με πρωτόκολλο παραλαβής.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός του έργου για το σύνολο των ανωτέρω είναι το ποσό των 4.000,00 € (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των παραδοτέων.

Ο τρόπος καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την παραλαβή των παραδοτέων.

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “GIFT 2.0 – Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η Χαμηλότερη Τιμή.

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (με ποινή αποκλεισμού)

Οι προσφορές για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν ως δραστηριότητα υπηρεσίες σχεδίασης, δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου υλικού ή συναφές αντικείμενο να μην έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση παροχής υπηρεσιών και από τους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, να μην τελούν υπό ειδική ή κοινή εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση και να μην έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

 • Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις συναφούς αντικειμένου, τουλάχιστον 5, των τριών τελευταίων ετών, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δείγματα για τουλάχιστον του μισού των παραδόσεων αυτών.

 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ:

 1. Οικονομική Προσφορά
 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α’75), του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του, ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση παροχής υπηρεσιών και από τους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, δεν τελεί υπό ειδική ή κοινή εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (για νομικά πρόσωπα).
 1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α’75), του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοτήτων του προσφέροντος αφορά υπηρεσίες δημιουργίας, εκτύπωσης έντυπου υλικού και διοργάνωσης εκδηλώσεων ή συναφές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
 1. Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων και δείγματα αυτών

 

Η επιτροπή αξιολόγησης θα μελετήσει τυχόν αδικαιολόγητα χαμηλές προσφορές και δύναται να

ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις ή και να τις απορρίψει για να διασφαλίσει την ποιότητα των

παραδοτέων και υπηρεσιών που απαιτούνται.

 

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν προσφορά, σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, 45333 Ιωάννινα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00.

Όλες οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Η πιστοποίηση του χρόνου υποβολής – παραλαβής της προσφοράς αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας.

 

Ο κλειστός φάκελος να φέρει την ένδειξη:

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

 

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GIFT 2.0

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ευάγγελο Ντάφλο στο τηλ. 26510 64013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΗΤΣΗΣ