e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α/139/30-7-2018)

Δημοσιεύθηκε στις 29/10/2019 12:09

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ενημερώνει τα μέλη του για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Νόμου 4557/2018 (ΦΕΚΑ/139/30-7-2018), το οποίο ενσωμάτωσε στο εθνικό μας δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 2015/849/ΕΕ/20-5-2015 («Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής»), είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες, που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που φορολογείται στην Ελλάδα, υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα εκ του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα θα βρείτε μία περιληπτική και όσο το δυνατό περιεκτική παρουσίαση του νέου αυτού θεσμού στην επιχειρηματική πρακτική και στο δημόσιο δίκαιο της χώρας (καθώς και τις σχετικές προθεσμίες), η αναλυτική περιγραφή του οποίου θα πρέπει να αναζητηθεί στις πραγματικές του πηγές, που είναι ο ανωτέρω Νόμος 4557/2018 και η εκδοθείσα (και διορθωθείσα) Υπουργική Απόφαση 67343/2019.