e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Δ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

1)

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86. Αν δεν την προσκομίζετε ο ίδιος, να είναι θεωρημένη η υπογραφή σας από το Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.

2)

Πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης για λάθη και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών σας, ύψους 1.000.000 ευρώ ανά απαίτηση και 1.500.000 ευρώ συνολικά κατ΄έτος. Για τους συνδεδεμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές το ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης αντικαθίσταται από σχετική βεβαίωση κάλυψης της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία συνεργάζονται, στην οποία αναφέρεται να ρητά η ιδιότητά τους ως «συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

3)

Απόδειξη πληρωμής του παραπάνω συμβολαίου.

Τα πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως και μη δικαστικής συμπαράστασης, για όσους ανανεώνουν την άδειά τους, θα αναζητηθούν από το Πρωτοδικείο υπηρεσιακά. Το ποινικό μητρώο αντικαταστάθηκε από Υπεύθυνη Δήλωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών: 31 Μαρτίου εκάστοτε έτους. Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών επιφέρει στις 1 Απριλίου εκάστοτε έτους τη διαγραφή σας από το Ειδικό Μητρώο του Επιμελητηρίου.