e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - HELLAS / C.C.I. IOANNINA

    

 

Επικεφαλής: κος Δασκαλόπουλος Ιωάννης - Π.Ε./Α'
 
Σύμβουλος Πληροφόρησης & Βάσεων Δεδομένων: κα Ζέρβα Άννα - Δ.Ε./Β'
E-mail: a.zerva@cci-ioannina.gr
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες : 

κα Ζιώγα Μαρία

E-mail: mzioga@cci-ioannina.gr

Μητρώα: κα Νταλή Ελένη
E-mail: elntali@cci-ioannina.gr
Οικονομικά: κα Κεφάλα Ελπίδα - Π.Ε./Γ'
E-mail: e.kefala@cci-ioannina.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα : 26510 76589
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ευρωπαϊκό Κέντρο "enterprise europe"Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
Πουτέτση 14 
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: enterprise-europe@cci-ioannina.gr
Ιστοσελίδες: http://www.enterprise-hellas.gr/ 
http://een.ec.europa.eu/

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς.

Φέτος το Δίκτυο συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 4,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες του.

Κάθε μέρα, περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση από τους συμβούλους του Δικτύου.

 

Η δέσμευση της Ευρώπης απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις

Στόχος του Δικτύου είναι η παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2008 και προσφέρει στους επιχειρηματίες ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές και να επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχουν στήριξη στις επιχειρήσεις.

 

Enterprise Europe Network : Η Ελληνική Κοινοπραξία

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι μέλος της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas από το 2008. Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network αποτελείται από 16 Οργανισμούς κατανεμημένους σε όλη τη χώρα και καταξιωμένους στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικής υποστήριξης.   

Τα μέλη του Enterprise Europe Network είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας:

 • να εξοικειωθεί με τη νομοθεσία, τις πολιτικές της ΕΕ και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενιαία Αγορά
 • να προσαρμόσει ψηφιακές λύσεις στις επιχειρηματικές ανάγκες της
 • να ενισχύσει το καινοτομικό δυναμικό της, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει μοναδικά προϊόντα
 • να συνδεθεί με κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους και να προωθήσει νέες τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα
 • να αναπτύξει επιχειρηματική ευελιξία και ανθεκτικότητα στις μελλοντικές προκλήσεις
 • να αναζητήσει νέες εμπορικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές
 • να εντοπίσει πηγές χρηματοδότησης και να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον
 • να αξιοποιήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα

Όλοι οι οργανισμοί που μετέχουν στο νέο Δίκτυο, αν και προέρχονται από διαφορετικούς τομείς από το χώρο των επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της έρευνας και της βιομηχανίας, διαθέτουν εκτενή πείρα σχετικά με την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι είχαν ήδη συμμετάσχει στα δύο προηγούμενα Δίκτυα υποστήριξης ΜΜΕ, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (Innovation Relay Centres), που λειτούργησαν για διάστημα 20 και 12 ετών αντίστοιχα.

Με το συνδυασμό των υπαρχουσών υπηρεσιών και την προσθήκη νέων, το Δίκτυο παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς οι συμμετέχουσες κοινοπραξίες είναι ευρύτερες από ό,τι στο παρελθόν.

Αυτό δεν αυξάνει απλώς τις συνέργειες, αλλά φέρνει και το Δίκτυο πιο κοντά στους πιθανούς πελάτες. Ο μεγάλος αριθμός σημείων επαφής σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια συνεπάγεται ότι η επιχειρηματική υποστήριξη είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των επιχειρηματιών.

 • Επιμελητήριο Αρκαδίας
 • Επιμελητήριο Ιωαννίνων
 • Επιμελητήριο Καβάλας
 • Επιμελητήριο Ηρακλείου
 • Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)
 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ ΕΙΕ)
 • ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
 • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ)
 • Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις:

 

1. Τι μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή μου το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»;

Το Δίκτυο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή τις συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας, να σας δώσει συμβουλές ή βοήθεια σε θέματα καινοτόμων επιχειρήσεων και πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Μπορεί επίσης να σας ενημερώσει για τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από κάθε μέλος του Δικτύου σε ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

Απευθύνονται κυρίως σε νέες ή υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά μπορούν να εξυπηρετήσουν και μεγαλύτερες εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Το Δίκτυο απαρτίζεται από περισσότερα από 600 σημεία επαφής σε περίπου 50 χώρες.

 

2. Μπορούν οι εταίροι του Δικτύου να βοηθήσουν στην οργάνωση συναντήσεων με άλλες εταιρείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Ναι. Οι εταίροι του Δικτύου οργανώνουν τακτικά αποστολές και επιχειρηματικές συναντήσεις για τις τοπικές ΜΜΕ, σε κάθε χώρα της Ευρώπης και πέραν αυτής. Βάσει των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των πελατών τους, αναλαμβάνουν όλα τα διαδικαστικά για την οργάνωση συναντήσεων, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή έκβαση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών.

 

3. Το Δίκτυο παρέχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;

Το Δίκτυο μπορεί να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αναζητούν δανειακά ή επιχειρηματικά κεφάλαια, μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κυρίως όσα απευθύνονται σε ΜΜΕ, αλλά δεν παρέχει απευθείας χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις. Το Δίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 

4. Μπορεί να βοηθήσει το Δίκτυο σε θέματα μάρκετινγκ και εμπορικών συναλλαγών;

Το Δίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε επιχειρηματικούς εταίρους και να αναπτύξετε διασυνοριακές επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

 

5. Τι ισχύει για τα νομικά θέματα που άπτονται της μεταφοράς τεχνολογίας ή τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων;

 

Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να σας ενημερώσουν γενικά για θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περίπλοκων ζητημάτων, θα σας υποδείξουν ειδικούς, όπως το Γραφείο Υποστήριξης για Θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (www.ipr-helpdesk.org) ή δικηγόρους που ειδικεύονται στις ευρεσιτεχνίες. Η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά και συμβατικά θέματα που άπτονται της μεταφοράς τεχνολογίας.

 

6. Το Δίκτυο ασχολείται με όλα τα είδη επιχειρήσεων και τεχνολογιών;

Ναι. Αν και ορισμένα μέλη επικεντρώνονται περισσότερο στην επιχειρηματική συνεργασία ενώ άλλα ειδικεύονται στη μεταφορά τεχνολογίας, οι ΜΜΕ σε κάθε χώρα έχουν στη διάθεσή τους και τις δύο υπηρεσίες μέσω του ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης. Οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο μπορούν πολύ εύκολα να προωθήσουν αιτήματα και να λάβουν πληροφορίες από συναδέλφους τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

7. Μπορεί το Δίκτυο να βοηθήσει σε επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες εκτός ΕΕ;

Ναι. Το Δίκτυο έχει σημεία επαφής και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των 27 κρατών μελών, στο Δίκτυο «Enterprise Europe Network» συμμετέχουν εταίροι από την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τις χώρες του ΕΟΧ, τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες.

Στην πράξη, ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων αναμένεται να αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

8. Πώς μπορώ να ξέρω ότι ο οργανισμός στον οποίο απευθύνομαι είναι μέλος του Δικτύου;

Κατάλογο όλων των μελών του Δικτύου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://een.ec.europa.eu/local-contact-points

 

9. Το αίτημά μου θα παραμείνει εμπιστευτικό;

Ναι. Όλα τα εμπορικά και προσωπικά ευαίσθητα στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά. Δημοσιεύονται με τη δική σας σύμφωνη γνώμη μόνο τα στοιχεία που συνδέονται ειδικά με το αίτημά σας, π.χ. αναζήτηση επιχειρηματικού εταίρου σε άλλη χώρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

 

Δίκτυο «Enterprise Europe Network-Hellas» 
http://www.enterprise-hellas.gr

Δίκτυο «Enterprise Europe Network» 
http://een.ec.europa.eu/

ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW)
https://single-market-economy.ec.europa.eu/index_el

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Καινοτομία και Εκτελεστικός Οργανισμός για τις ΜΜΕ (EISMEA)
https://eismea.ec.europa.eu/index_en

Το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://www.europa.eu/index_el.htm