e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

EUROPE DIRECT - INFORMATION NETWORK ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Επικεφαλής: Κος Γκόλας Δημήτριος
Συνεργάτης στο κέντρο:

κος Ντάφλος Ευάγγελος
E-mail: logistirio@cci-ioannina.gr
κα Ζέρβα Άννα
E-mail: a.zerva@cci-ioannina.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα : 26510 76589
Fax : 26510 25179
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
"europe direct " Ηπείρου 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
Πουτέτση 14 
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: europe-direct@cci-ioannina.gr
Ιστοσελίδα: http://www.cci-ioannina.gr/europe-direct.html
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

Εξυπηρέτηση του κοινού μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της παρουσίας του, στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - EUROPE DIRECT. 

Ημέρες λειτουργίας για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες λειτουργίας για το κοινό : 08:00 έως 14:00

Τι είναι το EUROPE DIRECT ;

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct είναι η υπηρεσία, που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις σε κάθε είδους θέμα σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης. 
Πέραν από τη γενική πληροφόρηση και "καθοδήγηση" προς στους πολίτες για να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, η υπηρεσία παρέχει ειδικότερη ενημέρωση σε ομάδες πολιτών και σε εξειδικευμένα θέματα. 
Εάν κριθεί απαραίτητο, προσανατολίζει τα αιτήματα του κοινού προς άλλες πιο κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και συμβουλών στην Ε.Ε. σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Προσφέρει επίσης πρακτικές συμβουλές για ένα φάσμα θεμάτων που κυμαίνονται από το πώς υποβάλλεται μια καταγγελία για μη ασφαλή προϊόντα έως τον τρόπο αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης- EUROPE DIRECT δρουν ως διεπαφή μεταξύ της Ε.Ε. και των πολιτών της σε τοπικό επίπεδο. Αποστολή τους είναι να διανέμουν πληροφορίες και συμβουλές για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθούν δραστήρια τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την Ε.Ε., σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να διευκολύνουν τα ευρωπαϊκά όργανα στη διάδοση τοπικών και περιφερειακών πληροφοριών και να παρέχουν στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης πληροφοριών προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις, ενημερωτικές συγκεντρώσεις καθώς και εκδηλώσεις για θέματα που απασχολούν τους πολίτες και που επηρεάζονται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. : (επιχειρηματίες, ιδιώτες, αγρότες, μαθητές, φοιτητές, συλλόγους, ΜΚΟ, φορείς του δημοσίου και ιδιώτικού τομέα, κλπ).

Δικτυακός τόπος του Europe Direct : http://europa.eu/europedirect/index_el.htm


Ιστορία της υπηρεσίας EUROPE DIRECT

1996 - 2004 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να απαντά σε αιτήσεις πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της. Μια μικρή ομάδα χειριστών μέσα στην Επιτροπή διαχειρίζεται αυτές τις ερωτήσεις και παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς να βρει κανείς τη ζητούμενη πληροφορία. Επίσης το 1996, ως τμήμα της πρωτοβουλίας «Πρώτα οι πολίτες» με την οποία προωθούνται τα δικαιώματα των πολιτών στην εσωτερική αγορά, δημιουργείται ένα κέντρο ταχείας απάντησης για να αποστέλλει οδηγούς και πληροφοριακά δελτία στους αιτούντες πληροφορίες.
Το 1998 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Cardiff εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός μόνιμου κέντρου κλήσεων με το όνομα EUROPE DIRECT ώστε να παράσχει μια εύχρηστη άμεση πρόσβαση για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την Ένωση.
Καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία από τα 25 κράτη μέλη και στις 20 επίσημες γλώσσες με έναν ενιαίο αριθμό ατελούς κλήσης με πρόσβαση από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο στα κράτη μέλη και από κινητά τηλέφωνα στις περισσότερες χώρες : τον 00 800 67891011.

2005 - 2013
Δημιουργείται η νέα γενιά του δικτύου πληροφόρησης EUROPE DIRECT ως ενοποιημένο δίκτυο πληροφόρησης του ευρέως κοινού με την συγχώνευση των δικτύων "Info Points Europe" και "Carrefour". 
Η υπηρεσία επεκτείνεται σε δύο νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και είναι διαθέσιμη σε 3 επιπλέον επίσημες γλώσσες: βουλγαρικά, ιρλανδικά και ρουμανικά.

Το Δίκτυο πληροφόρησης EUROPE DIRECT στην Ε.Ε.

Το Europe Direct είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης που καλύπτει όλη την Ε.Ε. και αποτελείται από 502 σημεία παροχής υπηρεσιών τα οποία εξειδικεύονται στην επικοινωνία, εξασφαλίζουν πόρους και φέρνουν σε επαφή τους διοργανωτές εκδηλώσεων με ομιλητές.

Από τι αποτελείται το δίκτυο:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT :

 • Παρέχουν γενικές πληροφορίες για την ΕΕ (εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, δικτυακοί τόποι, εκδόσεις, επαφές με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης) και απαντούν σε ερωτήματα του κοινού είτε στο πλαίσιο προσωπικών επαφών είτε μέσω τηλεφώνου/ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ :

 • Βοηθούν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα στην προώθηση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, παρακινώντας τα να συμμετάσχουν στον διάλογο για την Ευρώπη.
 • Βοηθούν το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τις πολιτικές της ΕΕ. Ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί ένα κέντρο για να συμβουλευτεί επίσημη έκδοση της ΕΕ.

ΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ - TEAM EUROPE:

 • Ειδικοί ομιλητές που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε παρουσιάσεις, συνόδους εργασίας ή συζητήσεις σε εκθέσεις και συνέδρια ή σε οργανισμούς μετά από σχετική πρόσκληση (σχολεία, ΜΚΟ, επιχειρήσεις κ.λπ.).
 • Επιπλέον, δίνουν συνεντεύξεις και αρθρογραφούν στα μέσα ενημέρωσης.
 • Μπορείτε να τους συναντήσετε προσωπικά σε διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με την ΕΕ ή να τους προσκαλέσετε να μιλήσουν στη δική σας εκδήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία EUROPE DIRECT μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

Βρείτε το κοντινότερο κέντρο EUROPE DIRECT: 
http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_el.htm
(διαδραστική απεικόνιση στο χάρτη των κρατών μελών της Ε.Ε, της υπηρεσίας EUROPE DIRECT.)

Τι πληροφορίες δεν παρέχει το EUROPE DIRECT

Το EUROPE DIRECT δεν αποτελεί υπηρεσία επίλυσης προβλημάτων και, ως εκ τούτου, δενμπορεί να υποβάλλει αιτήματα προς επίλυση ή καταγγελίες για λογαριασμό σας.
Μπορεί ωστόσο να σας παράσχει τα στοιχεία επαφής με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή όργανα. 
Ως υπηρεσία γενικών πληροφοριών, το EUROPE DIRECT δεν εξουσιοδοτείται να σχολιάζει ειδικά θέματα που αφορούν την πολιτική της Ε.Ε. ή τις θέσεις της σχετικά με πολιτικές καταστάσεις.

Πώς να επικοινωνήσετε με το EUROPE DIRECT

Η έδρα του Κέντρου Επικοινωνίας Europe Direct βρίσκεται στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, και η πρόσβαση είναι δυνατή από οποιοδήποτε σημείο στην Ευρώπη. 
Επιλέξετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 18.30* (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 
*Εκτός των ωρών αυτών μπορείτε να αφήσετε μήνυμα σε αυτόματο τηλεφωνητή.

 • Ενιαίος δωρεάν αριθμός κλήσης : 00 800 6 7 8 9 10 11, από οποιοδήποτε κράτος μέλος. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί για κλήσεις από κινητά τηλέφωνα και/ή ξενοδοχεία.
 • Έναν αριθμό σταθερού τηλεφώνου (τον +32-2-299.96.96) από οπουδήποτε ανά τον κόσμο. (με τη χρέωση που κανονικά εφαρμόζεται σε κάθε τόπο).

  Επικοινωνείτε με έναν αγγλόφωνο χειριστή αλλά μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με έναν χειριστή που μιλά μια από τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
 • Υπηρεσία άμεσης απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Υπηρεσία δικτυακής βοήθειας για διαλογική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο για τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου EUROPA, που σας παρέχει τη δυνατότητα διαπροσωπικής πλοήγησης μέσω του δικτύου με έναν χειριστή που θα σας δώσει άμεση απάντηση στην ερώτησή σας.

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, για την περίοδο 2013 - 2017, λειτουργούν 18 κέντρα ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT.
Οι φορείς που στεγάζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης είναι οι εξής:

ΑΘΗΝΑ 
1. Δήμος Αθηναίων
2. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής - ΕΛΙΑΜΕΠ
3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4. Δήμος Θεσσαλονίκης
5. Αμερικανική Γεωργική Σχολή
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
6. Περιφέρεια Κρήτης

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
7. Επιμελητήριο Ιωαννίνων

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
8. Πολιτιστικός Οργανισμός «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
9. Αναπτυξιακή Καρδίτσας
ΚΕΡΚΥΡΑ 
10. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
11. Αναπτυξιακή Ροδόπης
ΛΑΜΙΑ 
12. Δήμος Λαμιέων & Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΛΑΡΙΣΑ 
13. Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
14. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΝΑΥΠΛΙΟ 
15. Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΞΑΝΘΗ 
16. Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΠΑΤΡΑ 
17. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΡΟΔΟΣ 
18. Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPE DIRECT : www.europedirect.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - EUROPE DIRECT

Ιστορική διαδρομή

Το EUROPE DIRECT Ηπείρου ξεκίνησε την λειτουργία του ως "Ευρωπαϊκό Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης Ηπείρου" ή "Σταυροδρόμι Αγροτικής Πληροφόρησης"(European Rural Information and Promotion Carrefour) τον Αύγουστο του  1993 παρέχοντας υπηρεσίες : πληροφόρησης στο Αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας Ηπείρου,προώθησης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της υπαίθρου και δράσεων για την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η αλλαγή που επήλθε στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πληροφόρησης το 2005 με τη συγχώνευση των Κέντρων Αγροτικής Πληροφόρησης - "Carrefours" και των Γραφείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Πολίτη - "Info Points Europe", σε ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης, οδήγησε στην εξέλιξη του "Ευρωπαϊκού Κέντρου Αγροτικής Πληροφόρησης Ηπείρου" σε "EUROPE DIRECT - ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ" και την προσαρμογή του ρόλου και των στόχων του στις νέες ανάγκες όπως διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορέας Υποδοχής

Οργανισμός υποδοχής (host organization) του EUROPE DIRECT - Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΗΠΕΙΡΟΥ είναι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.  
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι το αρχαιότερο Επιμελητήριο της Διοικητικής Περιφέρειας της Ηπείρου και συστάθηκε το 1919 με τον Ν.184/14 (ΦΕΚ. 4/Α/78/12.4.1919)με :

 • Μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την υποστήριξη και τη συμβουλευτική στις περιοχές της Περιφέρειάς του.
 • Καλή γνώση των Κοινοτικών Πολιτικών.
 • Στενούς δεσμούς με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον της πληροφορίας.
 • Σχέσεις με Εθνικές και Περιφερειακές διοικήσεις και με τα δίκτυα περιφερειακής ανάπτυξης.

Πώς λειτουργεί;

Το EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ, όπως και τα υπόλοιπα κέντρα στην Ε.Ε., λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (DG Communication). Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας εκτελεί τα καθήκοντά της υπό την εποπτεία του εκάστοτε Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Γ. Δ. Επικοινωνίας έχει στόχο την ενημέρωση και επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών πολιτικών και δραστηριοτήτων.
Για να επιτύχει την αποστολή αυτή συντονίζει τις  δραστηριότητες των αντιπροσωπειών και παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις και υποστήριξη στη διαχείριση του δικτύου EUROPE DIRECT στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Αποστολή των ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT είναι να αποτελούν ένα μόνιμο  δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κοινοτικών υπηρεσιών.
Για οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την Ε.Ε., ή χρειάζεται γενικές πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT.
Τα κέντρα αποτελούν το "σημείο εισόδου" και επικοινωνίας των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
To προσωπικό απαντά σε ερωτήσεις για την Ε.Ε. και παρέχει αμέσως κάθε σχετικό υλικό αναφοράς, ή παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στη σωστή πηγή πληροφόρησης.
Η ενημέρωση είναι αμερόληπτη και ο τρόπος άμεσος, ολοκληρωμένος, ουδέτερος εμπεριστατωμένος και πλουραλιστικός.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ στελεχώνεται με έμπειρο, καλά καταρτισμένο προσωπικό με επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή γνώση των ευρωπαϊκών υποθέσεων, πρόθυμο να σας βοηθήσει και να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημά σας ή απορία σχετικά με την Ε.Ε.

Ειδικότερα :

 • Παρέχει γενική πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της. 
  (Πρόσβαση σε Κοινοτικές και Εθνικές βάσεις δεδομένων και διάθεση δωρεάν  έντυπου ενημερωτικού υλικού τεκμηρίωσης, για όλους τους επισκέπτες και ενδιαφερόμενους).
 • Ενημερώνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και Κοινοτικές πρωτοβουλίες. 
  (Έντυπη και ηλεκτρονική (cd-rom, dvd-rom, videotape) βιβλιοθήκη,  αρχειοθετημένη σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους τίτλους, που περιλαμβάνει τις κυριότερες εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., ετήσιες εκθέσεις, βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, εξειδικευμένα  έντυπα  και άλλες πληροφορίες).
 • Συνεργάζεται με τοπικούς, περιφερειακούς φορείς και υπηρεσίες με σκοπό την διάχυση της πληροφόρησης.
 • Διευκολύνει και ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ένωσης.
 • Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και εκστρατείες πληροφόρησης.
 • Παρέχει την δυνατότητα με δορυφορική σύνδεση, της απευθείας παρακολούθησης, με ταυτόχρονη μετάφραση, των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων μέσω της υπηρεσίας «Europe by Satellite», σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
 • Εξειδικεύει τις δράσεις του σε συγκεκριμένα και επίκαιρα θέματα σχετικά με τις πολιτικές της Ε.Ε. και προωθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για το ευρύ κοινό και τις «ομάδες - στόχους» 
  (Αποστολή σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικού Newsletter, με ειδήσεις και θέματα, τα οποία αντλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αλλά και σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να είναι αποδέκτες του ενημερωτικού υλικού του Κέντρου: επιχειρηματίες, ιδιώτες, αγρότες, μαθητές, φοιτητές, συλλόγους, ΜΚΟ, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κλπ).
 • Διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική της Περιφέρειας όπου λειτουργεί και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης πληροφοριών προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
 • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συναντήσεις Κοινοτικού ενδιαφέροντος.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες  μα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά).

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ -EUROPE DIRECT  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται τόσο στο «ευρύ κοινό» (αστικός, ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός της περιφέρειας Ηπείρου) όσο και σε "ομάδες στόχους" όπως : οργανώσεις κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, συλλόγους, σχολεία, φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μετανάστες και ξενόγλωσσες ομάδες πληθυσμού από και εκτός των χωρών της Ε.Ε., αγρότες, και άλλες ομάδες.

ΣΚΟΠΟΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι να μεταφέρει την "Κοινοτική Πληροφόρηση" στις περιφέρειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τομείς δράσης και ενημέρωσης

Η σημερινή Ένωση είναι μεγαλύτερη, παρουσιάζει περισσότερη ποικιλομορφία και ασχολείται με όλο και πιο περίπλοκα θέματα.
Το 80% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολίτες.
Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την Ε.Ε. είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί τη σχετική πληροφόρηση ανεπαρκή. Υπάρχει επιθυμία για μια πιο ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκφράζουν τις απόψεις τους για να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Για τους λόγους αυτούς το EUROPE DIRECT - ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ έχει σαν στόχο,τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις  προτεραιότητες και της πολιτικές της Ε.Ε. σε τομείς όπως :


 • Aνθρώπινα δικαιώματα
 • Αλιεία και Ναυτιλιακές Υποθέσεις
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνική πολιτική
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια
 • Εκπαίδευση, Kατάρτιση, Nεολαία
 • Ενεργειακή πολιτική
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
 • Έρευνα και Καινοτομία
 • Εσωτερική αγορά
 • Θεσμικά θέματα
 • Καταναλωτές
 • Καταπολέμηση της απάτης
 • Κοινωνία της πληροφόρησης
 • Μεταφορές
 • Οικονομικά και νομισματικά θέματα
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής επικοινωνίας
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία
 • Εξωτερικό εμπόριο
 • Επιχειρήσεις

Με ποιους συνεργάζεται;

Για την επίτευξη των στόχων του κέντρου και την προώθηση των πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεσμικών οργάνων - Γενικών διευθύνσεων), το EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ ενδεικτικά συνεργάζεται με :

 • Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με εκπροσώπους της Επιτροπής και των Θεσμικών οργάνων - Γενικών Διευθύνσεων.
 • Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ενεργούς και πρώην ευρωβουλευτές, βουλευτές και επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με το φορέα φιλοξενείας (host organization) του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρισης - EUROPE DIRECT Ηπείρου. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με όλα τα κέντρα που δραστηριοποιούνται και υποστηρίζονται από την Ε.Ε. στην περιοχή της Ηπείρου

 • Το Enterprise Europe - Network - Hellas "Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις" του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
 • Το EC  B.I.C. of Epirus, "Κέντρο  Επιχειρήσεων και Καινοτομίας Ηπείρου"

Με τα όμορα ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPEDIRECT και τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής και φιλοξενίας :

 • το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - EUROPE DIRECT Καρδίτσας και Λάρισας
 • το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - EUROPE DIRECT Κέρκυρας
 • και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - EUROPE DIRECT Πάτρας
 • Με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και υπηρεσίες :
 • με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 • την αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου
 • με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τα επιμελητήρια όλης της χώρας
 • με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου
 • τις δημόσιες και δημοτικές Βιβλιοθήκες των νομών και την Κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • τις Ενώσεις Δήμων των νομών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
 • τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Ηπείρου (Πολιτισμός, Περιβάλλον, κλπ)
 • τους συλλόγους ξενόγλωσσων πολιτών του ζουν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στην περιοχή της Ηπείρου.
 • τους συλλόγους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 4 νομών της Ηπείρου.
 • με τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στην περιφέρεια της Ηπείρου