e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Βασική Νομοθεσία

Νόμοι και Διατάγματα 
που διέπουν τη λειτουργία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

Βασιλικό Διάταγμα 1919:

«Περί ιδρύσεως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων εις Ιωάννινα, Κέρκυραν και Κεφαλληνίαν.» 
(Φ.Ε.Κ. 78/Α/12.4.1919)

Νόμος: 1712/87 «Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.» 
(Φ.Ε.Κ. 115/Α/8.7.1987)
Προεδρικό Διάταγμα: 367/90 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων» 
(Φ.Ε.Κ. 144/Α/2.11.1990)
Νόμος: 2081/92 «Ρύθμιση του Θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.» 
(Φ.Ε.Κ. 154/Α/10.9.1992)
Νόμος: 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.»
(Φ.Ε.Κ. 297/Α/6.12.2005)
Προεδρικό Διάταγμα: 95/06 «Τρόπος και διαδικασία εκλογής, συγκρότηση και σύνθεση των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992, όπως ισχύει»
(Φ.Ε.Κ. 96/Α/11.5.2006 )
Υπουργική Απόφαση: Κ1-2534 «Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων.» 
(Φ.Ε.Κ. 1853 /Β/21.12.2006 )
Υπουργική Απόφαση: Κ1-132 «Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργιών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηριών» 
(Φ.Ε.Κ. 176 /Β/06.02.2008 )
Κωδικοποίηση Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, ως και την εκλογή του Προέδρου των Τμημάτων αυτών» 
(Φ.Ε.Κ. 187/Α/1992 )
Νόμος 4314/14

«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»

(Φ.Ε.Κ. 265/Α/23.12.2014 )
Υπουργική Απόφαση 79752/30-12-2014

«Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

(Φ.Ε.Κ. 3623 /Β/31.12.2014)

Υπουργική Απόφαση 78030/30-12-2014

«Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 94 του νόμου 4314/2014, σε συνδυασμό με τα άρθρα 96 και 98 αυτού»

(ΦΕΚ 3586/Β/31.12.2014)

Νόμος: 4484/2017 άρθρο 58

«Αντικατάσταση άρθρων Επιμελητηριακής Νομοθεσίας που αφορά τις Εκλογές 2017»

(ΦΕΚ 110/A/01.08.2017)

Νόμος: 4497 - 2017

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»

(ΦΕΚ 171/A/13.11.2017)