e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή

Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκουν:

 • Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
 • Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό.
 • Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών της ακριβείας αντιγράφων ή φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
 • Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία.
 • Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
 • Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου.
 • Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.
 • Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
 • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κλπ).
 • Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου.
 • Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας.

Βάση του Π.Δ. υπ'αριθ.367/90 (ΦΕΚ 144/Α/2.11.90) 
που αφορά την Οργάνωση των Υπηρεσιών 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

κα. Κεφάλα Ελπίδα - Π.Ε./Α' 
E-mail: e.kefala@cci-ioannina.gr
Υπάλληλοι:
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα : 26510 64013
Fax : 26510 25179
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Επιμελητήριο Ιωαννίνων
Πουτέτση 14
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ